...

Математика пәні мұғалімдерінің бөлімдері

Тік төртбұрыштың көлемі
Математика
Тік төртбұрыштың көлемі
ErKeTai.KZ
Фишбон әдісі (Балық сүйектері немесе қаңқасы)
Математика
Фишбон әдісі (Балық сүйектері немесе қаңқасы)
ErKeTai.KZ
«Пи» саны
Математика
«Пи» саны
ErKeTai.KZ
Тест тапсырмалары 9 сынып геометрия
Математика
Тест тапсырмалары 9 сынып геометрия
ErKeTai.KZ
Математикалық анализ элементтерінің математиканың қолданбалы мүмкіндігін арттырудағы маңызы.
Математика
Математикалық анализ элементтерінің математиканың қолданбалы мүмкіндігін арттырудағы маңызы.
ErKeTai.KZ
Математика
Бөлшектерді салыстыру
ErKeTai.KZ
Қосынды және айырым түрінде берілген тригонометриялық…
Математика
Қосынды және айырым түрінде берілген тригонометриялық…
ErKeTai.KZ
Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қастиеттері.
Математика
Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қастиеттері.
ErKeTai.KZ