Ұстаз

Ұстаз ұлағаты

Ш.А.Амонашвилидің «Без сердца что поймем» кітабын қолыма алдым. Аты айтып тұрғандай адамға тіршілік сыйлап тұрған осы кішкентай ғана «әлемнің», яғни […]